ศาลจังหวัดเบตง
The Betong Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเบตง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ศาลจังหวัดเบตง ให้การต้อนรับ พลเอกทวี ณ ชาตรี ที่ปรึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ศาลจังหวัดเบตง จัดโครงการ ประสานความร่วมมือหน่วยงานด้านความมั่นคงในอำเภอเบตงฯ ศาลจังหวัดเบตง ร่วมงานศพ

 

 

การไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation)

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

การพิจารณาคดีออนไลน์

การฝากขังและบริการสังคมแทนค่าปรับ

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรวา 2019 หรือโควิต 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565)) ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดเบตง และอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดเบตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดเบตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

+

ประกาศ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image