ศาลจังหวัดเบตง
The Betong Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาวดำ ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การขึ้นและยกเลิกบัญชีคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว รวม 43 จังหวัด ขยายระยะเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

+

ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด ระเบียบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation)

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

+

ประกาศ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image